Yer Döşemesi, Parke Uygulama Alanlarında

Parkelerin, hammaddesinin tamamı doğal veya yapay ahşaplardan 2 veya 3 değişik katmanın birbirine dik yönlerde yapıştırılmasıyla imal edilir.

2 veya 3 katmandan oluşan parkelerin üretim süreci; üst katman değerli veya normal ağaçtan, orta katman, alt ve üst katmana dikey doğrultuda yumuşak ağaçtan yapıştırılır ve alt katman yumuşak ağaçtan oluşmaktadır.

Bunların birbirlerine iyi yapışması neticesinde parkenin kalitesi son kullanıcıya yansımaktadır.

Uzun ömürlü ve dekoratif bir zemin kaplama için yapıştırma kalitesi çok önemlidir.